Brasschaatstraat , Breda
088-6464725
info@minipak.nl

Boekhoudprogramma vragen

Snel, uitgebreid en erg gemakkelijk

Boekhoudprogramma FAQ

In deze Boekhoudprogramma FAQ vindt u de meest voorkomende vragen over Minipak Boekhouding.

Minipak Boekhouding is een uitgebreid programma, waarbij misschien niet alles in één oogopslag duidelijk is.

Mocht uw vraag er niet bijstaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Boekhoudprogramma FAQ

De nu beschikbare versie is 1.20, gepubliceerd op 04-12-2014 laatste update is van 09-07-2019

Ja er worden nooit gegevens verwijderd of overschreven. Na invoer van de licentiegegevens verandert alleen de naam boven het programma, u kunt verder waar u gebleven was. 

In Minipak Boekhouding worden openstaande posten gecreëerd door de omschrijving in de verkoop- en inkoopboeken. Er hoeven geen debiteuren en crediteuren aangemaakt te worden, waardoor er erg snel geboekt kan worden.

Verkoop- en inkoopfacturen kunnen worden geboekt in verkoop- en inkoopdagboeken. In de financiële dagboeken zoals Kas en Bank kunnen de betalingen op desbetreffende facturen af/bij geboekt worden. Eén of meer openstaande facturen kunnen worden geselecteerd uit openstaande facturenvensters (bij de beta-versie wordt het bedrag automatisch gematcht). Openstaande posten en debiteuren /crediteuren kaarten kunnen worden bekeken en afgedrukt.

In het boekhoudprogramma kunnen geen in- en verkoopfacturen worden geproduceerd. Voor het maken van verkoopfacturen, inkoopfacturen, offertes en meer kunt u Minipak Factuur downloaden. Het is wel mogelijk facturen en inkopen in te geven in Minipak Boekhouding.

Ja, tussen Minipak Boekhouding en Minipak Factuur kunnen de volgende gegevens worden uitgewisseld :

  • Nieuw aangemaakte facturen(inkoop en verkoop) kunnen worden geïmporteerd in Minipak Boekhouding
  • Betalingen geboekt in Minipak Boekhouding kunnen worden doorgezet naar Minipak Factuur
  • Omzet- en kostensoorten tabellen kunnen worden geïmporteerd in Minipak Factuur
  • In Minipak Factuur kan een vergelijkingslijst worden gemaakt van openstaande posten in boekhouding en facturering

Deze versie van Minipak is niet geschikt om met meerdere gebruikers tegelijkertijd aan één administratie te werken. Het programma kan wel op een netwerk worden geïnstalleerd. Als er meerdere administraties zijn aangemaakt, kan wel tegelijkertijd in verschillende administraties gewerkt worden, behalve de hoofdadminstratie.

Minipak Boekhouding is alleen geschikt voor het besturingssysteem Windows.

Het programma kan op een Apple / MAc gebruikt worden met een programma dat het draaien van Windows programma’s op een Apple / Mac mogelijk maakt,, b.v. Virtual Box(Oracle, gratis), parallel, VMware. Daarbij is ook Windows zelf nodig. Als u over een Mac PC beschikt met Intel processor kan daarop ook Windows worden gedraaid, dus ook Minipak.

Ja, alleen de BTW- percentages dienen te worden aangepast. Er kunnen drie BTW percentages gebruikt worden.

Deze melding wordt veroorzaakt door in gebruikname van een nieuwe FTP-server. Het programma kan de in het programma genoemde server niet meer bereiken. U dient hiervoor de update van de webpagina te downloaden en op dezelfde plaats opnieuw te installeren. 

Er kunnen bedragen van EUR 999.999.999 worden geboekt en is het maximaal balanstotaal EUR 9.999.999.999. 

Maximum grootte van de bedragen is instelbaar.

Zie hiervoor de uitleg op pagina jaarafsluiting

U dient in Minipak Boekhouding te werken met een factuurcode, b.v. } (afdrukken, openstaande posten, instellingen, algemeen). Standaard staat deze code al ingevuld.

Indien deze niet ingevuld staat en er wordt een ander nummer in de omschrijving gebruikt dan het Minipak factuurnummer , b.v. een crediteurnummer of datum, etc., wordt het factuurnummer niet door Minipak herkend en wordt de betaling weggezet op de openstaande postenlijst als betaling zonder bekend factuurnummer. Vul in dit geval de factuurcode alsnog in en corrigeer de oudere betalingen door te zorgen dat het Minipak factuurnummer als enige cijferreeks in de omschrijving van de betaling staat.

De lengte van de grootboekrekeningnummers is 4 posities. In plaats van nummers kunnen ook gemakkelijk te onthouden alfabetische codes worden gebruikt.

Nee, er kan alleen in een jaaradministratie worden geboekt. Dit kan een kalenderjaar zijn alsmede een gebroken boekjaar(hele maanden). Er kan in vorige boekjaren worden geboekt als deze nog niet afgesloten zijn.

Wel kunnen er tal van lijsten in zelf te kiezen periodes worden afgedrukt of ingezien. 

Nee, in het Minipak programma kan slecht met één valuta gewerkt worden.

Journaalposten uit de programma’s Logisal Salaris en Loon/RoosRoos kunnen worden geïmporteerd.

Er zal aan Minipak Boekhouding geen functionaliteit worden toegevoegd voor het verzenden van aangiftes, jaarrekeningen etc, via Digipoort. De hiervoor benodigde certifcaten zijn te duur. Wel wordt gekeken naar uitgifte via een zogenaamd portal. Indien nodig wordenhiervoor export-bestanden aan Minipak toegevoegd. Portals zijn b.v. XbrlOne(Semansys), Fiscaal gemak (Unit4), CreAim of XBRL reports. Aan het gebruik van deze portals zijn kosten verbonden. 

Een vorm van XBRL rapportage is de XML Auditfile (1.0) voor de belastingdienst, welke beschikbaar is in het menu Onderhoud, diversen